زنگ خطر آتش – MEK Property & Investment

Properties listed in زنگ خطر آتش

مجتمع مسکونی

Parc Oasis Kağıthane

$ 379,000
پروژه ای که مرکز استانبول خواهد بود، شاگرد Kağıthane! به خصوص با توجه به موقعیت و مزیت های ...
پروژه ای که مرکز استانبول خواهد بود، شاگرد Kağıthane! به خصوص با توجه به موقعیت و مزیت های این منطقه، بازده سرمایه ...
2 95 m2details
ویلا

Ocean Whispers

$ 217,000
این پروژه در منطقه فتحیه استان موغله در حال ساخت است که در ترکیه هیچ گونه استهلاکی نداشته ...
این پروژه در منطقه فتحیه استان موغله در حال ساخت است که در ترکیه هیچ گونه استهلاکی نداشته است. شامل ویلاها و اقامتگ ...
1 53 m2details
مسکونی

Wyndham Days Inn Hotel

$ 152,640
Wyndham Days Inn که بخشی از برند Wyndham است که با سرمایه گذاری های خود در سراسر جهان به خ ...
Wyndham Days Inn که بخشی از برند Wyndham است که با سرمایه گذاری های خود در سراسر جهان به خصوص در اروپا و آمریکا جلب ...
1 101 m2details

Compare Listings