سرویس تحویل – MEK Property & Investment

Properties listed in سرویس تحویل

تجاری

East Ward Residences

$ 430,000
این پروژه در ادیرنکاپی، یکی از مهمترین مناطق تجاری استانبول انجام شد. دفاتر لوکس به علاوه ...
این پروژه در ادیرنکاپی، یکی از مهمترین مناطق تجاری استانبول انجام شد. دفاتر لوکس به علاوه ارائه شده برای فروش با شا ...
1 67 m2details
Bensu Şahin

Compare Listings