ویو رودخانه – MEK Property & Investment

Properties listed in ویو رودخانه

مجتمع مسکونی

Eastern Star Residences

$ 328,500
این پروژه یکی از معدود مراکز مسکونی پیشنهادی در سمت اروپایی استانبول است. این توسعه دارای ...
این پروژه یکی از معدود مراکز مسکونی پیشنهادی در سمت اروپایی استانبول است. این توسعه دارای 462 آپارتمان مسکونی و 53 ...
1 73 m2details
ویلا

Ocean Whispers

$ 217,000
این پروژه در منطقه فتحیه استان موغله در حال ساخت است که در ترکیه هیچ گونه استهلاکی نداشته ...
این پروژه در منطقه فتحیه استان موغله در حال ساخت است که در ترکیه هیچ گونه استهلاکی نداشته است. شامل ویلاها و اقامتگ ...
1 53 m2details

Compare Listings